Werkzaamheden

Subsidies& Fondsen

Stappen van een subsidieaanvraag:

Het aanvragen van een subsidie of een fonds kan erg ingewikkeld lijken. Wij helpen erg graag bij. Heb jij een goed idee waar je een subsidie of fonds voor nodig hebt of heb je nog geen concreet idee maar wil je graag een project starten? Wij lopen van A tot Z het traject door met jou van een idee tot verantwoording. Nomi is er ook voor burgerinitiatieven. Ben jij een burger met een goed idee en wil je geld aanvragen bij een lokale partij? Dan helpen wij je op weg! Via een intake-formulier vul je alle informatie in die we nodig hebben om te beginnen aan jouw aanvraag. Een kennismakingsgesprek is hierbij niet nodig. Ook zitten er voor dit soort aanvragen geen kosten verbonden aan het voortraject. Twijfel je of je bij ons terecht kan? Neem contact op en we kijken samen verder.


1

Kennismaken

Kennismaken met de partners en het bedrijf. Kennismaken met het idee en de missie.

2

Intake

Het basisidee uithoren/ vormgeven. Alle benodigde informatie ophalen.

3

Advies

Indicatie van de hoeveelheid werk en een advies over de plek van aanvragen.

4

Aanvraag & Nazorg

Het schrijven en indienen van de aanvraag. Afronding van de aanvraag met daarbij het begeleiden tijdens het verantwoordingstraject als extra optie.

Werkzaamheden

Presentatie,Performance& Theater

Het inzetten van theater als middel is altijd een persoonlijke interesse geweest. Door de jaren heen heb ik kunnen ontdekken op wat voor manieren theater ingezet kan worden: op het podium, in de klas, tijdens een presentatie of met een optreden. Het bewust worden van je houding, mimiek, manier van lopen en je stemgebruik kan men veel leren over het “zijn” in het dagelijks leven. Het kan bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling of jouw stage presence of dit nou tijdens een formele presentatie is of jouw eerste optreden als artiest.

Werkzaamheden

Projectcoordinatie

Het organiseren en coördineren van projecten binnen de kunst en cultuursector (en net daarbuiten) is iets wat ik met veel liefde doe. Het begrip projectcoördinatie is lastig uit te leggen voor men die hier niet al mee bekend is. De meest simpele manier van uitleggen is: het uitvoeren van stappen die ervoor zorgen dat een uiteindelijk idee/ eindresultaat behaald wordt. Of uitgebreid gezegd: “Het proces van projectcoördinatie omvat het zodanig organiseren en afstemmen van activiteiten, dat de beoogde projectresultaten worden bereikt binnen de kaders van tijd, kosten en effectiviteit.”


Meer informatie, contact of samenwerken?Neem contact op!